Restauration einer Villa in Forst

Jänickestraße 28 | Forst